Veidruste Otsing

Saturday, April 2, 2016

Anyone who does not like Jews should be removed from the excistanse and time in all directions. - Margus W. Meigo -Foreword:
http://web-history.blogspot.com.ee/2016/04/anyone-who-does-not-like-jews-should-be_2.html
Versions of Talmut:
http://web-history.blogspot.com.ee/2016/04/anyone-who-does-not-like-jews-should-be_39.htmlWebistes usad / Lehed mida kasutada JA Versions of Talmut lehe lõpus on veel omakorda väljatoodud kohad kust uurida:


Good eng. tran: http://www.sefaria.org/texts/Talmud
Välimus: http://www.sefaria.org/Berakhot.2a?lang=he-en&layout=heLeft&sidebarLang=all
Hebrew/Aramaic: http://www.mechon-mamre.org/b/l/l0.htm
Mitmete nende asjade sees otsimine:  http://hebrewbooks.org/home
Gemara translation http://www.themercava.com/app/#books/metanav/12101 Lehe all
Soncino Torah translation: http://dtorah.com/otzar/shas_soncino.php?ms=Shabbath&df=28b

Ainuke Talmud Yerushalmi ingliskeelne online ver:   http://instonebrewer.com/RabbinicTraditions/


http://www.hebrew4christians.com/Glossary/glossary.html
http://www.hebrew4christians.com/Glossary/Yiddish_Words/yiddish_words.html

Tähestiku uurimiseks: http://www.hebrew4christians.com/Grammar/Unit_One/Aleph-Bet/aleph-bet.html Lugege mystilisi tähendusi!  St, igal tähel tähendus, mitmeid, ja siis selle tähe juures on section mis ütleb spiritual-mystical tähendus. Võtke see kõi karvessetäh tähelt tähendus selle teksti osas mida nüüd loete... ja numbrilised väärtused.. arusaamaks, milline nali on proovida tõlkida ja siis aru saada, tava Greeka-Rooma ajuga...Nemad ütlevad / The communist say:

Libbre David 37: “Goi, kes avalikustab midagi meie religioossetest
suhetest on samaväärne kõikide juutide mõrvamisega, sest kui nad
teaksid, mida me õpetame nende kohta, tapaksid nad meid avalikult.”
Sanhedrin 59a: “Goi (mittejuudi) tapmine võrdsustub metsiku looma tapmisega.”
Aboda Zara 26b: “Isegi parimaid goisid tuleb tappa.”
Sanhedrin 59a: “Goi, kes pistab oma nina Seaduseraamatusse (Talmud),
on süüdi ja tuleb tappa.”
Libbre David 37: “Kui juudile pakutakse sõna, et selgitada mingit osa
rabi raamatust, peab ta andma ainult valeselgitusi. See, kes rikub
seda seadust, tuleb saata surma.”
Yebhamoth 11b: “ Seksuaalsuhe (goi)tüdrukuga on lubatud 3 aastaselt.”
Schabouth Hag 6d: “Juudid võivad anda vabandusteks valeselgitusi.”
Hikkoth Akum X1: “Ärge päästke goisid kui nad on ohus või suremas.”
Hikkoth Akum X1: “Ärge näidake välja halastust goidele.”
Choschen Hamm 388,15: “Kui on võimalik tõestada, et keegi andis raha
Iisraeli goidele, tuleb peale mõistliku hüvitise katset leida võimalus
ta maalt minemapühkimiseks.”
Choschen Hamm 266,1: “Juut võib omandada kõik mis ta leiab, kui see
kuulub Akumale (goile). See, kes tagastab omanduse (goidele), patustab
Seaduse vastu, suurendades õigusrikkujate jõudu. Kuid teenib kiitust
kui kaotatud omand tagastatakse Jumala hiilguseks, see tähendab kui
kristlased hakkavad kiitma juute ja vaatama neid kui ausaid juute.”
Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: “Juut võib ja peab vanduma
valet kui goi küsib, kas juutide raamatutes on midagi goide vastu.”
Baba Necia 114,6: “Juudid on inimolendid, kõik teised maakera rahvused
pole inimesed vaid loomad.”
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Kui tuleb Messias, saab igal juudil
olema 2800 orja.”
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: “Jehoova lõi mittejuudid inimese vormi,
et juutidel poleks vaja kasutada loomade teeneid. Seega on mittejuudid
inimese kujul, kes on mõistetud juute teenima päeval ja öösel.”
Aboda Sarah 37a: “Goide kolmeaastaseid tütreid võib kuritarvitada.”
Gad. Shas. 22: “Juut võib omada mittejuudist tüdrukut kuid ei saa
temaga abielluda.”
Tosefta Aboda Zara B5: “Kui goi tapab goi või juudi, peab ta selle
eest vastutust kandma, kui juut tapab goi, puudub tal vastutus.”
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: “Juutide süüdistajaid võib
tappa kõikjal.”
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: “Kogu teiste rahvuste vara
kuulub juudi rahvusele, omades seetõttu õigust kõike häbenematult
kasutada.”
Tosefta Aboda Zara VIII, 5: “Kuidas määratleda sõna röövimine? Goile
on keelatud varastada, röövida, võtta naisi ja orje goide või juutide
hulgast. Kuid juudile pole keelatud seda kõike teha goi suhtes.”
Seph. Jp., 92, 1: “Jumal andis juutidele võimu teiste rahvuste vara ja
vere üle.”
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: “Kui juut jäi goile võlgu,
võib teine juut minna goi juurde ja lubada talle teda pettes raha.
Seega on goi hälvitatud ja esimene juut omandab tema vara
seaduslikult.”
Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: “Juudile on keelatud puudutada
veiniklaasi, millest on joonud goi, sest tema puudutus võib veini
reostada.”
Nedarim 23b: “See, kes tahab, et tema aasta jooksul antud lubadused
tühisteks muutuksid, peab aasta alguses tõusma ja ütlema: "Kõik
lubadused, mis ma võin anda aasta jooksul, muudetakse tühiseks. Nüüd
on tema lubadused kehtetud."”

No comments:

Post a Comment

Seega kuidas siis nii on.. anna meile teada
So let us know.. how is it..

Margus