Veidruste Otsing

Wednesday, August 3, 2016

Narkootiliste ja Psühhotroopse ainete nimekirjad

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1121/2201/4005/SOM_11122014_m71_lisa.pdf#


Tervise- ja tööministri 11. novembri 2014. a määrus nr 71 „Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ muutmine“ Lisa
Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määrus nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“

Lisa 1
NARKOOTILISTE JA PSÜHHOTROOPSETE AINETE NIMEKIRJAD I–V
I NIMEKIRI
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2- metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H- indasool-3-karboksamiid
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2- methylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H- indazole-3-carboxamide
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1- oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H- indasool-3-karboksamiid
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-methyl-1- oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole- 3-carboxamide
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan- 2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid
AB-PINACA; N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan- 2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]- (naftaleen-1-üül)metanoon
AM-2201; 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]- (naphthalen-1-yl)methanone Amfetamiin Amfetamine (amphetamine); (+–)-alfa- methylphenethylamine Amineptiin Amineptine; (7-[(10,11-dihydro-5H- dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid) 5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT) 5-(2-aminopropyl)indole (5-API, 5-IT) APINACA, AKB48; 1-pentüül-N- tritsüklo[3.3.1.13,7]dets-1-üül-1H-indasool-3- karboksamiid APINACA, AKB48; 1-pentyl-N- tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3- carboxamide 1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB) 1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine (5-EAPB) Bensüülpiperasiin (BZP) Benzylpiperazine (BZP) Broolamfetamiin (DOB) Brolamfetamine (DOB); (+–)-4-bromo-2,5- dimethoxy-alfa-methylphenethylamine 1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA) 1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine; (2C-B; Nexus; BDMPEA) 2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2- metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B) 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2- methoxyphenyl)methyl]ethanamine (25B- NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B) 1
Bufedroon (MABP); α-metüülaminobutürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon
Buphedrone (MABP); α-methylamino- butyrophenone; 2-(methylamino)-1- phenylbutan-1-one
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5- üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon
Butylone (bk-MBDB); 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)- 2-(methylamino)butan-1-one
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)- 2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497; 5-(1,1-dimethylheptyl)- 2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1- dimetüülheksüül)- 2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497-C6-homologe; 5-(1,1- dimethylhexyl)- 2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüüloktüül)- 2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497-C8-homologe; 5-(1,1-dimethyloctyl)- 2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüülnonüül)- 2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497-C9-homologe; 5-(1,1- dimethylnonyl)- 2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol Deksamfetamiin Dexamfetamine (dexamphetamine); (+)-alfa- methylphenethylamine Dietüültrüptamiin (DET) Diethyltryptamine (DET); 3-[2- (diethylamino)ethyl]indole 3,4-dikloro-N-[(1- dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921) 3,4-dichloro-N-[(1- dimethylamino)cyclohexylmethyl]benzamide (AH-7921) Dimetoksüamfetamiin (DMA) Dimethoxyamfetamine (DMA); (+–)-2,5- dimethoxy-alfa-methylphenethylamine Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET) DOET; 4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methyl- phenethylamine 2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2) 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine (2C- T-2) 2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I) 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine (2C-I) 2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C- T-7) 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine (2C-T-7) Dimetüültrüptamiin (DMT) Dimethyltryptamine (DMT); 3-[2- (dimethylamino)ethyl]indole 4,4’-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4’-dimetüülaminoreks 4,4’-DMAR; para-methyl-4-methylaminorex; 4,4’-dimethylaminorex DMHP DMHP; 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol Eriline abuurapuu Mitragyna speciosa (Kratom) Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H- tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin Etizolam; 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl- 6H-thieno[3,2-f][1,2,4]¬triazolo[4,3- a][1,4]diazepine
2
Etitsüklidiin (PCE) Eticyclidine (PCE); N-ethyl-1- phenylcyclohexylamine Etrüptamiin Etryptamine Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2- üül)atsetaat Ethylphenidate (EP); ethyl-2-phenyl-2- (piperidin-2-yl)acetate 5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1- adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3- karboksamiid 5F-AKB48 (AKB-48F; 5-Fluoro-AKB-48); N-(1- adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide 5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3- karboksüülhappe 8-kinolinüülester 5F-PB-22; 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3- carboxylic acid 8-quinolinyl ester Fenetülliin Fenetylline; 7-[2-[(alfa-methylphenethyl)- amino]ethyl]theophylline Fenmetrasiin Phenmetrazine; 3-methyl-2-phenylmorpholine Fentsüklidiin (PCP) Phencyclidine (PCP); 1-(1- phenylcyclohexyl)piperidine 4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4- fluorofenüül)propaan-2-amiin 4-fluoroamphetamine (4-FA; 4-FMP); 1-(4- fluorophenyl)propan-2-amine 4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4- fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin 4-fluoromethamphetamine (4-FMA); (RS)-1-(4- fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine 3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3- fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon 3-fluoromethcathinone (3-FMC); (RS)-1-(3- fluorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one Gammahüdroksüvõihape (GHB)* γ-hydroxybutyric acid (GHB)* Heroiin (diatsetüülmorfiin) Heroin (diacetylmorphine) HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)- 6,6-dimetüül-3-(2-metüüloktaan-2-üül)- 6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool HU-210; (6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)- 6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)- 6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol 7-hüdroksümitragüniin 7-hydroxymitragynine 2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2- metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I) 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2- methoxyphenyl)methyl]¬ethanamine (25I- NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I) JWH-018; Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3- üül)metanoon JWH-018; Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3- yl)methanon JWH-019; Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3- üül)metanoon JWH-19; Naphthalen-1-yl-(1-hexylindol-3- yl)methanone JWH-073; Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3- üül)metanoon JWH-073; Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3- yl)methanone JWH-081; 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1- pentüülindool-3-üül)metanoon JWH-081; 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1- pentylindol-3-yl)methanone JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)- naftaleen-1-üülmetanoon JWH-200; (1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl)- naphthalen-1-ylmethanone JWH-210; 4-etüülnaftaleen-1-üül-(1- pentüülindool-3-üül)metanoon;1-pentüül-3-(4- JWH-210; 4-ethylnaphthalen-1-yl-(1- pentylindol-3-yl)methanone; 1-pentyl-3-(4-
3
etüül-1-naftoüül)indool ethyl-1-naphthoyl)indole JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1- pentüülindool-3-üül)etanoon JWH-250; 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1- pentylindol-3-yl)ethanone JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3- üül)-naftaleen-1-üülmetanool JWH-307; (5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3- yl)-naphthalen-1-ylmethanone Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,2%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne) Cannabis (excl. the varieties listed in the common catalogue of varieties of agricultural plant species, which tetrahydrocannabinol content not exceeding 0,2%) and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis Katinoon Cathinone; (–)-S-2-aminopropiophenone Ketamiin* Ketamine* 2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2- metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C) 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2- methoxyphenyl)methyl]¬ethanamine (25C- NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C) Klorofenüülpiperasiin Chlorophenylpiperazine (CPP) Kokapõõsa lehed Coca leaf Levamfetamiin Levamfetamine (levamphetamine); (–)-(R)-alfa- methylphenethylamine Levometamfetamiin Levomethamphetamine; (–)-N,alfa- dimethylphenethylamine Luulusalvei Salvia divinorum Lüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid; LSD; LSD-25) Lysergide; 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6- methylergoline-8ß-carboxamide (LSD; LSD-25) Meklokvaloon Mecloqualone; 3-(o-chlorophenyl)-2-methyl- 4(3H)-quinazolinone Meskaliin Mescaline; 3,4,5-trimethoxyphenethylamine Metamfetamiin Metamfetamine (methamphetamine); (+)-(S)- N,alfa-dimethylphenethylamine 4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA) 4-methylamphetamine (4-MA) Metamfetamiini ratsemaat Metamfetamine racemate (methamphetamine racemate); (+–)-N,alfa-dimethylphenethylamine Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N- metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin Methiopropamine (MPA); methylthienylpropamine; 1-(thiophen-2-yl)-2- methyl-aminopropane, N-methyl-1-(thiophen-2- yl)propan-2-amine Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2- (etüülamino)tsükloheksanoon Methoxetamine (MXE); 2-(3-methoxyphenyl)-2- (ethylamino)cyclohexanone 4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA, PMMC); 4-methoxymethcathinone (methedrone, bk- PMMA, PMMC) Metakvaloon Methaqualone; 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)- quinazolinone
4
Metkatinoon Methcathinone Metoksümetüleendioksüamfetamiin (MMDA) 2-methoxy-alfa-methyl-4,5- (methylenedioxy)phenethylamine (MMDA) Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA) (+–)-N,alfa-dimethyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (MDMA) 3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk- MDMA); 3,4-methylenedioxymethcathinone (methylone, bk-MDMA Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV) Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) 4-metüülaminoreks 4-methylaminorex; (+–)-cis-2-amino-4-methyl- 5-phenyl-2-oxazoline 4-metüületkatinoon (4-MEC) 4-Methylethcathinone (4-MEC) 4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC) 4-methylmethcathinone (mephedrone, 4-MMC) 4-metüültioamfetamiin (4-MTA) 4-methyltioamfetamine (4-MTA) alfa-metüültrüptamiin (AMT; α-MT); 2-(1H-indool- 3-üül)-1-metüül-etüülamiin alpha-methyltryptamine (AMT; α-MT); 2-(1H- indol-3-yl)-1-methyl-ethylamine Mitragüniin Mytragynine MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2- difenüületüül)piperasiin MT-45; 1-cyclohexyl-4-(1,2- diphenylethyl)piperazine Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2- üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon Naphyrone; naphthylpyrovalerone; 1- naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one N-etüül-MDA (MDE) MDEA N-ethyl MDA (MDE) MDEA; (+–)-N-ethyl-alfa- methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine N-hüdroksü-MDA N-hydroxy MDA; (+–)-N-[alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy)-phenethyl]hydroxylamine N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2- butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB) N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2- butanamine (MDP-2-MB, MBDB) Oopium Opium Paraheksüül Parahexyl; 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol Parametoksüamfetamiin (PMA) p-methoxy-alfa-methylphenethylamine (PMA) Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA) Para-methoxymethylamphetamine (PMMA) Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan- 1-oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon Pentedrone; 1-phenyl-2-(methylamino)pentan- 1-one; 2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened Psilocine (psilosin); 3-[2- (dimethylamino)ethyl]indol-4-o,l incl. Psilocine containing mushrooms Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened Psilocybine; 3-[2(dimethylamino)- ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate, incl. Psilocybine containing mushrooms alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; α-PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon alpha-pyrrolidinovalerophenone (alfa-PVP; α- PVP); 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
5
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3- üül)metanoon
RCS-4; (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol- 3-yl)methanone Rolitsükliin (PHP, PCPY) Rolicyclidine (PHP, PCPY); 1-(1- phenylcyclohexyl)-pyrrolidine Salvinoriin A Salvinorin A Sekobarbitaal Secobarbital; 5-allyl-5-(1-methylbutyl)- barbituric acid STP (DOM) STP (DOM); 2,5-dimethoxy-alfa,4- dimethylphenethylamine TAREN (sisaldab apfrofeeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini) TAREN (containing aprofen, cyclodol, chlorosil and carbocholine) Tenamfetamiin (MDA) Tenamfetamine (MDA); alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine Tenotsüklidiin (TCP) Tenocyclidine (TCP); [1-(2-thienyl)- cyclohexyl]piperidine Tetrahüdrokannabinool (THC), isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid Tetrahydrocannabinol (THC), isomers and their stereochemical variants 3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3- (trifluorometüül)fenüül]piperasiin 3-trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP); 1- [3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine Trimetoksüamfetamiin (TMA) (+–)-3,4,5-trimethoxy-alfa- methylphenethylamine (TMA) 2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2) 2,4,5-trimethoxyamphetamine (TMA-2) Tsipeprool Zipeprol Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid Opium poppy (excl. the varieties listed in the common catalogue of varieties of agricultural plant species) straw and clandestine products UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3- tetrametüültsüklopropüül)metanoon UR-144; (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone
*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises *excl. medicinal product in Schedule IV
II NIMEKIRI
Alfameprodiin Alphameprodine Alfametadool Alphamethadol Alfametüülfentanüül Alpha-methylfentanyl Alfametüültiofentanüül Alpha-methylthiofentanyl Alfaprodiin Alphaprodine Alfatsetüülmetadool (LAAM) Alphacetylmethadol (LAAM)
6
Alfentaniil Alfentanil Allüülprodiin Allylprodine Anileridiin Anileridine Atsetorfiin Acetorphine Atsetüülalfametüülfentanüül Acetyl-alpha-methylfentanyl Atsetüülmetadool Acetylmethadol Beetaatsetüülmetadool Betacetylmethadol Beetahüdroksüfentanüül Beta-hydroxyfentanyl Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül Beta-hydroxy-3-methylfentanyl Beetameprodiin Betameprodine Beetametadool Betamethadol Beetaprodiin Betaprodine Bensetidiin Benzethidine Bensüülmorfiin Benzylmorphine Besitramiid Bezitramide Buprenorfiin Buprenorphine Dekstromoramiid Dextromoramide Desomorfiin Desomorphine Diampromiid Diampromide Dietüültiambuteen Diethylthiambutene Difenoksiin Difenoxin Difenoksülaat Diphenoxylate Dihüdroetorfiin Dihydroetorphine Dihüdromorfiin Dihydromorphine Dimefeptanool Dimepheptanol Dimenoksadool Dimenoxadol Dimetüültiambuteen Dimethylthiambutene Dioksafetüülbutüraat Dioxaphetyl butyrate Dipipanoon Dipipanone Drotebanool Drotebanol Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks Ecgonine, its esters and derivatives, which are convertible to ecgonine and cocaine Etokseridiin Etoxeridine Etonitaseen Etonitazene Etorfiin Etorphine Etüülmetüültiambuteen Ethylmethylthiambutene Fenadoksoon Phenadoxone Fenampromiid Phenampromide Fenasotsiin Phenazocine 7
Fenomorfaan Phenomorphan Fenoperidiin Phenoperidine Fentanüül Fentanyl Flunitrasepaam Flunitrazepam Furetidiin Furethidine Hüdrokodoon Hydrocodone Hüdroksüpetidiin Hydroxypethidine Hüdromorfinool Hydromorphinol Hüdromorfoon Hydromorphone Isometadoon Isomethadone Ketobemidoon Ketobemidone Klonitaseen Clonitazene Kodoksiim Codoxime Kokaiin Cocaine Levofenatsüülmorfaan Levophenacylmorphan Levometorfaan Levomethorphan Levomoramiid Levomoramide Levorfanool Levorphanol Metadoon Methadone Metadooni vaheprodukt Methadone Intermediate Metasotsiin Metazocine Metopoon Metopon Metüüldesorfiin Methyldesorphine Metüüldihüdromorfiin Methyldihydromorphine Metüülfenidaat Methylphenidate; methyl-alfa-phenyl-2- piperidineacetate 3-Metüülfentanüül 3-methylfentanyl 3-Metüültiofentanüül 3-methylthiofentanyl Moramiidi vaheprodukt Moramide Intermediate Morferidiin Morpheridine Morfiin Morphine Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N- oksiid Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives, one of which is Codeine-N-Oxide Morfiin-N-oksiid Morphine-N-oxide MPPP MPPP; 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol proprionate (ester) Mürofiin Myrophine Nikomorfiin Nicomorphine
8
Noratsümetadool Noracymethadol Norlevorfanool Norlevorphanol Normetadoon Normethadone Normorfiin Normorphine Norpipanoon Norpipanone Oksükodoon Oxycodone Oksümorfoon Oxymorphone Oripaviin Oripavine Parafluorfentanüül Para-fluorofentanyl PEPAP PEPAP; 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) Petidiin Pethidine Petidiini vaheprodukt A Pethidine-Intermediate A Petidiini vaheprodukt B Pethidine-Intermediate B Petidiini vaheprodukt C Pethidine-Intermediate C Piminodiin Piminodine Piritramiid Piritramide Proheptasiin Proheptazine Properidiin Properidine Ratsemetorfaan Racemethorphan Ratsemoramiid Racemoramide Ratsemorfaan Racemorphan Remifentaniil Remifentanil Sufentaniil Sufentanil Tapentadool Tapentadol Tebaiin Thebaine Tebakoon Thebacon Tilidiin Tilidine Tiofentanüül Thiofentanyl Trimeperidiin Trimeperidine
III NIMEKIRI
Amobarbitaal Amobarbital Atsetüüldihüdrokodeiin Acetyldihydrocodeine Butaalbitaal Butalbital Butorfanool Butorphanol Dekstropropoksüfeen Dextropropoxyphene Dihüdrokodeiin Dihydrocodeine
9
Dronabinool Dronabinol Etüülmorfiin Ethylmorphine Folkodiin Pholcodine Glutetimiid Glutethimide Katiin ((+)-norpseudoefedriin) Cathine ((+)-norpseudo-ephedrine) Kodeiin Codeine Nikodikodiin Nicodicodine Nikokodiin Nicocodine Norkodeiin Norcodeine Pentasotsiin Pentazocine Pentobarbitaal Pentobarbital Propiraam Propiram Tramadool Tramadol Tsüklobarbitaal Cyclobarbital
IV NIMEKIRI
Allobarbitaal Allobarbital Alprasolaam Alprazolam Amfepramoon (dietüülpropioon) Amfepramone (diethylpropion) Aminoreks Aminorex Aprobarbitaal Aprobarbital Barbitaal Barbital Bensfetamiin Benzfetamine (benzphetamine) Bromasepaam Bromazepam Butobarbitaal Butobarbital Brotisolaam Brotizolam Delorasepaam Delorazepam Diasepaam Diazepam Dikaaliumklorasepaat Clorazepate dipotassium Estasolaam Estazolam Etkloorvüloon Ethchlorvynol Etinamaat Ethinamate Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin) Etilamfetamine (N-ethylamphetamine) Etüül-loflasepaat Ethyl loflazepate Fenasepaam Phenazepam Fendimetrasiin Phendimetrazine Fenkamfamiin Fencamfamin Fenobarbitaal Phenobarbital
10
Fenproporeks Fenproporex Fentermiin Phentermine Fludiasepaam Fludiazepam Flurasepaam Flurazepam Halasepaam Halazepam Haloksasolaam Haloxazolam Heksobarbitaal Hexobarbital Heptabarbitaal Heptabarbital Kamasepaam Camazepam Ketamiin Ketamine Ketasolaam Ketazolam Klobasaam Clobazam Kloksasolaam Cloxazolam Klonasepaam Clonazepam Kloordiasepoksiid Chlordiazepoxide Klorasepaat Clorazepate Klotiasepaam Clotiazepam Lefetamiin (SPA) Lefetamine (SPA) Loprasolaam Loprazolam Lorasepaam Lorazepam Lormetasepaam Lormetazepam Masindool Mazindol Medasepaam Medazepam Mefenoreks Mefenorex Meprobamaat Meprobamate Mesokarb Mesocarb Metoheksitaal Methohexital Metüülfenobarbitaal Methylphenobarbital Metüprüloon Methyprylon Midasolaam Midazolam Modafiniil Modafinil Naatriumoksübaat Sodium oxybate Nimetasepaam Nimetazepam Nitrasepaam Nitrazepam Nordasepaam Nordazepam Oksasepaam Oxazepam Oksasolaam Oxazolam Pemoliin Pemoline
11
Pinasepaam Pinazepam Pipradrool Pipradrol Prasepaam Prazepam Propüülheksedriin Propylhexedrine Pürovaleroon Pyrovalerone Sekbutabarbitaal Secbutabarbital Temasepaam Temazepam Tetrasepaam Tetrazepam Tiopentaal Thiopentaal Triasolaam Triazolam Vinbarbitaal Vinbarbital Vinüülbitaal Vinylbital Zolpideem Zolpidem Zopikloon Zopiclone
V NIMEKIRI
1,4-butaandiool (1,4-BD) 1,4-butanediol (1,4-BD)
Gammabutürolaktoon (GBL) Gamma-butyrolactone (GBL)
12----


Tervise- ja tööministri 11. novembri 2014. a määrus nr 71

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ muutmine“

Lisa

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määrus nr 73

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“

Lisa 1

NARKOOTILISTE JA PSÜHHOTROOPSETE AINETE NIMEKIRJAD I–V

I NIMEKIRI

AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamiid

AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan- AB-PINACA; N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid 2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon
Amfetamiin
AM-2201; 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone
Amfetamine (amphetamine); (+–)-alfa-methylphenethylamine
Amineptiin
Amineptine; (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid)

5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)

5-(2-aminopropyl)indole (5-API, 5-IT)

APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-

APINACA, AKB48; 1-pentyl-N-

tritsüklo[3.3.1.13,7]dets-1-üül-1H-indasool-3-

tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-

karboksamiid

carboxamide

1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin

1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine

(5-EAPB)

(5-EAPB)

Bensüülpiperasiin (BZP)

Benzylpiperazine (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)
Brolamfetamine (DOB); (+–)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine


1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan

1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine;

(2C-B; Nexus; BDMPEA)

(2C-B; Nexus; BDMPEA)

2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-

metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe;

methoxyphenyl)methyl]ethanamine (25B-

2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)

NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)1


Bufedroon (MABP); α-metüülaminobutürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-

üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüüloktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüülnonüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool
Deksamfetamiin
Buphedrone (MABP); α-methylamino-butyrophenone; 2-(methylamino)-1-phenylbutan-1-one
Butylone (bk-MBDB); 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-one
CP 47497; 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C6-homologe; 5-(1,1-dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C8-homologe; 5-(1,1-dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
CP 47497-C9-homologe; 5-(1,1-dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol
Dexamfetamine (dexamphetamine); (+)-alfa-methylphenethylamine
Dietüültrüptamiin (DET)

Diethyltryptamine (DET); 3-[2-


(diethylamino)ethyl]indole3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid

(AH-7921)
Dimetoksüamfetamiin (DMA)
3,4-dichloro-N-[(1-dimethylamino)cyclohexylmethyl]benzamide (AH-7921)
Dimethoxyamfetamine (DMA); (+–)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine

Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)

DOET; 4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methyl-phenethylamine

2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)

2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine (2C-T-2)

2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)
Dimetüültrüptamiin (DMT)
2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine

(2C-T-7)
Dimethyltryptamine (DMT); 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
4,4’-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4’-dimetüülaminoreks
DMHP
4,4’-DMAR; para-methyl-4-methylaminorex; 4,4’-dimethylaminorex
DMHP; 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

Eriline abuurapuu

Mitragyna speciosa (Kratom)
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin
Etizolam; 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]¬triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

2

Etitsüklidiin (PCE)

Eticyclidine (PCE); N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

Etrüptamiin
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe 8-kinolinüülester
Fenetülliin
Etryptamine
Ethylphenidate (EP); ethyl-2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-Fluoro-AKB-48); N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester
Fenetylline; 7-[2-[(alfa-methylphenethyl)-amino]ethyl]theophylline

Fenmetrasiin

Phenmetrazine; 3-methyl-2-phenylmorpholine

Fentsüklidiin (PCP)

Phencyclidine (PCP); 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-

4-fluoroamphetamine (4-FA; 4-FMP); 1-(4-

fluorofenüül)propaan-2-amiin

fluorophenyl)propan-2-amine

4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-

4-fluoromethamphetamine (4-FMA); (RS)-1-(4-

fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin

fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine

3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-

3-fluoromethcathinone (3-FMC); (RS)-1-(3-

fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon

fluorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one

Gammahüdroksüvõihape (GHB)*

γ-hydroxybutyric acid (GHB)*

Heroiin (diatsetüülmorfiin)

Heroin (diacetylmorphine)

HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-

HU-210; (6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-

6,6-dimetüül-3-(2-metüüloktaan-2-üül)-

6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-

6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool

6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

7-hüdroksümitragüniin

7-hydroxymitragynine
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
JWH-018; Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-

üül)metanoon
JWH-019; Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3-

üül)metanoon
JWH-073; Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-

üül)metanoon
JWH-081; 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon
2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]¬ethanamine (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
JWH-018; Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon
JWH-19; Naphthalen-1-yl-(1-hexylindol-3-yl)methanone
JWH-073; Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone
JWH-081; 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone


JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-

JWH-200; (1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl)-

naftaleen-1-üülmetanoon


naphthalen-1-ylmethanone


JWH-210; 4-etüülnaftaleen-1-üül-(1-


JWH-210; 4-ethylnaphthalen-1-yl-(1-

pentüülindool-3-üül)metanoon;1-pentüül-3-(4-


pentylindol-3-yl)methanone; 1-pentyl-3-(4-3etüül-1-naftoüül)indool

ethyl-1-naphthoyl)indole

JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanool
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,2%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)
JWH-250; 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone
JWH-307; (5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone
Cannabis (excl. the varieties listed in the common catalogue of varieties of agricultural plant species, which tetrahydrocannabinol content not exceeding 0,2%) and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis

Katinoon

Cathinone; (–)-S-2-aminopropiophenone

Ketamiin*

Ketamine*

2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-

metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe;

methoxyphenyl)methyl]¬ethanamine (25C-

2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)

NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)

Klorofenüülpiperasiin

Chlorophenylpiperazine (CPP)

Kokapõõsa lehed

Coca leaf
Levamfetamiin
Levamfetamine (levamphetamine); (–)-(R)-alfa-methylphenethylamine
Levometamfetamiin
Levomethamphetamine; (–)-N,alfa-dimethylphenethylamine
Luulusalvei

Salvia divinorumLüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid; LSD;

LSD-25)
Meklokvaloon
Lysergide; 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ß-carboxamide (LSD; LSD-25)
Mecloqualone; 3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

Meskaliin

Mescaline; 3,4,5-trimethoxyphenethylamine

Metamfetamiin

Metamfetamine (methamphetamine); (+)-(S)-N,alfa-dimethylphenethylamine

4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)

4-methylamphetamine (4-MA)
Metamfetamiini ratsemaat
Metamfetamine racemate (methamphetamine racemate); (+–)-N,alfa-dimethylphenethylamine
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin
Methiopropamine (MPA); methylthienylpropamine; 1-(thiophen-2-yl)-2-methyl-aminopropane, N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-

Methoxetamine (MXE); 2-(3-methoxyphenyl)-2-

(etüülamino)tsükloheksanoon

(ethylamino)cyclohexanone

4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA,

4-methoxymethcathinone (methedrone, bk-

PMMC);

PMMA, PMMC)

Metakvaloon

Methaqualone; 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone4Metkatinoon

Methcathinone

Metoksümetüleendioksüamfetamiin (MMDA)

2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine (MMDA)

Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)

(+–)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine (MDMA)

3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk-

3,4-methylenedioxymethcathinone (methylone,

MDMA);

bk-MDMA

Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV)

Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)

4-metüülaminoreks

4-methylaminorex; (+–)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

4-metüületkatinoon (4-MEC)

4-Methylethcathinone (4-MEC)

4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC)

4-methylmethcathinone (mephedrone, 4-MMC)

4-metüültioamfetamiin (4-MTA)

4-methyltioamfetamine (4-MTA)

alfa-metüültrüptamiin (AMT; α-MT); 2-(1H-indool-

alpha-methyltryptamine (AMT; α-MT); 2-(1H-

3-üül)-1-metüül-etüülamiin

indol-3-yl)-1-methyl-ethylamine

Mitragüniin

Mytragynine

MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2-üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon
N-etüül-MDA (MDE) MDEA
MT-45; 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine
Naphyrone; naphthylpyrovalerone; 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one
N-ethyl MDA (MDE) MDEA; (+–)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
N-hüdroksü-MDA
N-hydroxy MDA; (+–)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)-phenethyl]hydroxylamine

N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-

N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-

butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)

butanamine (MDP-2-MB, MBDB)

Oopium

Opium

Paraheksüül

Parahexyl; 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Parametoksüamfetamiin (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1-oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened
p-methoxy-alfa-methylphenethylamine (PMA) Para-methoxymethylamphetamine (PMMA)
Pentedrone; 1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one; 2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone
Psilocine (psilosin); 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-o,l incl. Psilocine containing mushrooms
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened

alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; α-PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon
Psilocybine; 3-[2(dimethylamino)-ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate, incl. Psilocybine containing mushrooms
alpha-pyrrolidinovalerophenone (alfa-PVP; α-PVP); 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone


5

RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-

RCS-4; (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-

üül)metanoon

3-yl)methanone

Rolitsükliin (PHP, PCPY)

Rolicyclidine (PHP, PCPY); 1-(1-phenylcyclohexyl)-pyrrolidine

Salvinoriin A

Salvinorin A

Sekobarbitaal
Secobarbital; 5-allyl-5-(1-methylbutyl)-barbituric acid
STP (DOM)
STP (DOM); 2,5-dimethoxy-alfa,4-dimethylphenethylamine
TAREN (sisaldab apfrofeeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)
Tenamfetamiin (MDA)
TAREN (containing aprofen, cyclodol, chlorosil and carbocholine)
Tenamfetamine (MDA); alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

Tenotsüklidiin (TCP)

Tenocyclidine (TCP); [1-(2-thienyl)-cyclohexyl]piperidine
Tetrahüdrokannabinool (THC), isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin
Trimetoksüamfetamiin (TMA)
Tetrahydrocannabinol (THC), isomers and their stereochemical variants
3-trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP); 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
(+–)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylphenethylamine (TMA)

2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)

2,4,5-trimethoxyamphetamine (TMA-2)

Tsipeprool

Zipeprol
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid
Opium poppy (excl. the varieties listed in the common catalogue of varieties of agricultural plant species) straw and clandestine products
UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül)metanoon
UR-144; (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises
*excl. medicinal product in Schedule IV

II NIMEKIRI
Alfameprodiin


Alphameprodine
Alfametadool


Alphamethadol
Alfametüülfentanüül


Alpha-methylfentanyl
Alfametüültiofentanüül


Alpha-methylthiofentanyl
Alfaprodiin


Alphaprodine
Alfatsetüülmetadool (LAAM)


Alphacetylmethadol (LAAM)

6

Alfentaniil

Alfentanil
Allüülprodiin

Allylprodine
Anileridiin

Anileridine
Atsetorfiin

Acetorphine
Atsetüülalfametüülfentanüül

Acetyl-alpha-methylfentanyl
Atsetüülmetadool

Acetylmethadol
Beetaatsetüülmetadool

Betacetylmethadol
Beetahüdroksüfentanüül

Beta-hydroxyfentanyl
Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl
Beetameprodiin

Betameprodine
Beetametadool

Betamethadol
Beetaprodiin

Betaprodine
Bensetidiin

Benzethidine
Bensüülmorfiin

Benzylmorphine
Besitramiid

Bezitramide
Buprenorfiin

Buprenorphine
Dekstromoramiid

Dextromoramide
Desomorfiin

Desomorphine
Diampromiid

Diampromide
Dietüültiambuteen

Diethylthiambutene
Difenoksiin

Difenoxin
Difenoksülaat

Diphenoxylate
Dihüdroetorfiin

Dihydroetorphine
Dihüdromorfiin

Dihydromorphine
Dimefeptanool

Dimepheptanol
Dimenoksadool

Dimenoxadol
Dimetüültiambuteen

DimethylthiambuteneDioksafetüülbutüraat

Dioxaphetyl butyrate
Dipipanoon

Dipipanone
Drotebanool

DrotebanolEkoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab

Ecgonine, its esters and derivatives, which
muuta ekoniiniks ja kokaiiniks

are convertible to ecgonine and cocaine
Etokseridiin

EtoxeridineEtonitaseen

EtonitazeneEtorfiin

EtorphineEtüülmetüültiambuteen

Ethylmethylthiambutene
Fenadoksoon

PhenadoxoneFenampromiid

PhenampromideFenasotsiin

Phenazocine
7

Fenomorfaan

Phenomorphan
Fenoperidiin

Phenoperidine
Fentanüül

Fentanyl
Flunitrasepaam

Flunitrazepam
Furetidiin

Furethidine
Hüdrokodoon

Hydrocodone
Hüdroksüpetidiin

Hydroxypethidine
Hüdromorfinool

Hydromorphinol
Hüdromorfoon

Hydromorphone
Isometadoon

Isomethadone
Ketobemidoon

Ketobemidone
Klonitaseen

Clonitazene
Kodoksiim

Codoxime
Kokaiin

Cocaine
Levofenatsüülmorfaan

Levophenacylmorphan
Levometorfaan

Levomethorphan
Levomoramiid

Levomoramide
Levorfanool

Levorphanol
Metadoon

Methadone
Metadooni vaheprodukt

Methadone Intermediate
Metasotsiin

Metazocine
Metopoon

Metopon
Metüüldesorfiin

Methyldesorphine
Metüüldihüdromorfiin

Methyldihydromorphine
Metüülfenidaat

Methylphenidate; methyl-alfa-phenyl-2-


piperidineacetate
3-Metüülfentanüül

3-methylfentanyl3-Metüültiofentanüül

3-methylthiofentanyl
Moramiidi vaheprodukt

Moramide Intermediate
Morferidiin

MorpheridineMorfiin

Morphine
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed

Morphine methobromide and other
lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-

pentavalent nitrogen morphine derivatives,
oksiid

one of which is Codeine-N-OxideMorfiin-N-oksiid

Morphine-N-oxideMPPP

MPPP; 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol


proprionate (ester)Mürofiin

MyrophineNikomorfiin

Nicomorphine
8
Noratsümetadool
Noracymethadol
Norlevorfanool
Norlevorphanol
Normetadoon
Normethadone
Normorfiin
Normorphine
Norpipanoon
Norpipanone
Oksükodoon
Oxycodone
Oksümorfoon
Oxymorphone
Oripaviin
Oripavine
Parafluorfentanüül
Para-fluorofentanyl
PEPAP
PEPAP; 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol

acetate (ester)
Petidiin
Pethidine
Petidiini vaheprodukt A
Pethidine-Intermediate A
Petidiini vaheprodukt B
Pethidine-Intermediate B
Petidiini vaheprodukt C
Pethidine-Intermediate C
Piminodiin
Piminodine
Piritramiid
Piritramide
Proheptasiin
Proheptazine
Properidiin
Properidine
Ratsemetorfaan
Racemethorphan
Ratsemoramiid
Racemoramide
Ratsemorfaan
Racemorphan
Remifentaniil
Remifentanil
Sufentaniil
Sufentanil
Tapentadool
Tapentadol
Tebaiin
Thebaine
Tebakoon
Thebacon


Tilidiin
Tilidine
Tiofentanüül
Thiofentanyl
Trimeperidiin
TrimeperidineIII NIMEKIRI
Amobarbitaal


Amobarbital
Atsetüüldihüdrokodeiin


Acetyldihydrocodeine
Butaalbitaal


Butalbital
Butorfanool


Butorphanol
Dekstropropoksüfeen


Dextropropoxyphene
Dihüdrokodeiin


Dihydrocodeine9


Dronabinool

Dronabinol
Etüülmorfiin

Ethylmorphine
Folkodiin

Pholcodine
Glutetimiid

Glutethimide
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)

Cathine ((+)-norpseudo-ephedrine)
Kodeiin

Codeine
Nikodikodiin

Nicodicodine
Nikokodiin

Nicocodine
Norkodeiin

Norcodeine
Pentasotsiin

Pentazocine
Pentobarbitaal

Pentobarbital
Propiraam

Propiram
Tramadool

Tramadol
Tsüklobarbitaal

Cyclobarbital

IV NIMEKIRIAllobarbitaal

Allobarbital
Alprasolaam

Alprazolam
Amfepramoon (dietüülpropioon)

Amfepramone (diethylpropion)
Aminoreks

Aminorex
Aprobarbitaal

Aprobarbital
Barbitaal

Barbital
Bensfetamiin

Benzfetamine (benzphetamine)
Bromasepaam

Bromazepam
Butobarbitaal

Butobarbital
Brotisolaam

BrotizolamDelorasepaam

DelorazepamDiasepaam

Diazepam
Dikaaliumklorasepaat

Clorazepate dipotassium
Estasolaam

EstazolamEtkloorvüloon

EthchlorvynolEtinamaat

Ethinamate
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)

Etilamfetamine (N-ethylamphetamine)Etüül-loflasepaat

Ethyl loflazepateFenasepaam

Phenazepam
Fendimetrasiin

Phendimetrazine
Fenkamfamiin

FencamfaminFenobarbitaal

Phenobarbital
10
Fenproporeks


Fenproporex
Fentermiin


Phentermine
Fludiasepaam


Fludiazepam
Flurasepaam


Flurazepam
Halasepaam


Halazepam
Haloksasolaam


Haloxazolam
Heksobarbitaal


Hexobarbital
Heptabarbitaal


Heptabarbital
Kamasepaam


Camazepam
Ketamiin


Ketamine
Ketasolaam


Ketazolam
Klobasaam


Clobazam
Kloksasolaam


Cloxazolam
Klonasepaam


Clonazepam
Kloordiasepoksiid


Chlordiazepoxide
Klorasepaat


Clorazepate
Klotiasepaam


Clotiazepam
Lefetamiin (SPA)


Lefetamine (SPA)
Loprasolaam


Loprazolam
Lorasepaam


Lorazepam
Lormetasepaam


Lormetazepam
Masindool


Mazindol
Medasepaam


Medazepam
Mefenoreks


Mefenorex
Meprobamaat


Meprobamate
Mesokarb


Mesocarb
Metoheksitaal


Methohexital
Metüülfenobarbitaal


Methylphenobarbital
Metüprüloon


Methyprylon
Midasolaam


Midazolam
Modafiniil


Modafinil
Naatriumoksübaat


Sodium oxybate
Nimetasepaam


Nimetazepam
Nitrasepaam


Nitrazepam
Nordasepaam


Nordazepam
Oksasepaam


Oxazepam
Oksasolaam


Oxazolam
Pemoliin


Pemoline

11
Pinasepaam

Pinazepam
Pipradrool

Pipradrol
Prasepaam

Prazepam
Propüülheksedriin

Propylhexedrine
Pürovaleroon

Pyrovalerone
Sekbutabarbitaal

Secbutabarbital
Temasepaam

Temazepam
Tetrasepaam

Tetrazepam
Tiopentaal

Thiopentaal
Triasolaam

Triazolam
Vinbarbitaal

Vinbarbital
Vinüülbitaal

Vinylbital
Zolpideem

Zolpidem
Zopikloon

Zopiclone

V NIMEKIRI
1,4-butaandiool (1,4-BD)


1,4-butanediol (1,4-BD)
Gammabutürolaktoon (GBL)


Gamma-butyrolactone (GBL)

12

No comments:

Post a Comment

Seega kuidas siis nii on.. anna meile teada
So let us know.. how is it..

Margus